Μέγαρα

Δημαρχείο  22960-81007, 22960-81841, 22960-81777
Αστυνομία 22960-22100
Τροχαία 22960-81405
Δασαρχείο  22960-83652
ΔΕΗ Βλάβες 22960-29756
ΤΑΞΙ 22960-29414
ΚΤΕΛ  22960-29255
Αστική Συγκοινωνία Μεγάρων 22960-82375
Ασθενοφόρο  22960-83100
Κέντρο Υγείας 22960-22222
Μουσείο  22960-22426
ΚΕΠ  22960-22426
Δημοτική Βιβλιοθήκη 22960-82334
Δημοτικό Θέατρο 22960-83682
Μουσικός Όμιλος 22960-82433, 22960-89235
Κέντρο Πληροφόρησης Νέων 22960-80220
Δημοτικό Στάδιο 22960-25666, 22960-26660

Νέα Πέραμος

Αστυνομία 22960-33333, 22960-33999
ΤΑΞΙ 22960-33274
Δήμος 22960-32840
Ασθενοφόρο  6945-50-67-23, 6945-50-67-24
ΚΕΠ  22960-35262