Ζητήματα που αφορούν τον σχεδιασμό για την «Ελευσίνα, Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2021» εξετάστηκαν σε σύσκεψη στο υπουργείο Εσωτερικών, υπό τον υπουργό Πάνο Σκουρλέτη και τη συμμετοχή του αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, Ιωάννη Βασιλείου, του δημάρχου Ελευσίνας, Γιώργου Τσουκαλά, του αντιδημάρχου Αθανάσιου Μαυρογιάννη και της διευθύνουσας συμβούλου της ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 ΑΕ, Μαρίας Φιλιππή.

Συζητήθηκαν ζητήματα που προέκυψαν κατά την πορεία υλοποίησης του σχεδιασμού, (η πρώτη φάση του οποίου θα αξιολογηθεί από την ΕΕ, τον Οκτώβριο) και η διερεύνηση των δυνατοτήτων του υπουργείου να συμβάλει στην επίλυση λειτουργικών και άλλων θεμάτων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε διεξοδική συζήτηση για ζητήματα επαρκούς στελέχωσης της ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 ΑΕ, για το καθεστώς λειτουργίας της, τη διαχείριση χορηγιών, αλλά και για τις πρωτοβουλίες του δήμου για την υποστήριξη της συνολικής προσπάθειας και την στρατηγική προσέγγιση των αναγκαίων μελλοντικών παρεμβάσεων.

Σύμφωνα με το υπουργείο, ο κ. Σκουρλέτης διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης ότι το υπουργείο θα εξετάσει όλα τα πρακτικά, διοικητικά, διαχειριστικά και λειτουργικά ζητήματα που έχουν ανακύψει, ώστε να συνδράμει τον δήμο για την αντιμετώπισή τους.  Για το σκοπό αυτό, πρόκειται να ακολουθήσουν επαφές με συνεργάτες του υπουργού και υπηρεσιακούς παράγοντες, προκειμένου να απαντηθούν ερωτήματα και να συγκεκριμενοποιηθούν τυχόν αναγκαίες παρεμβάσεις.

Πηγή: insider.gr