Εφημερίδα μεταβίβασης ακινήτων “Golgotha”

Η μεταφορά ακινήτων στην Ελλάδα απαιτεί χρόνο και χρήμα, με τη χώρα να παραμένει στο κάτω μέρος της παγκόσμιας κατάταξης, καθώς το ποσό της γραφειοκρατίας που απαιτείται για την πώληση, για παράδειγμα, ένα διαμέρισμα είναι μεγαλύτερο από χώρες όπως οι Νήσοι Σολομώντος, η Ουγκάντα, η Ζιμπάμπουε, η Γκάνα, η Καμπότζη και η Σομαλία. Πρόκειται για μια κατάσταση που επιδεινώνεται συνεχώς, είτε λόγω της προσθήκης δικαιολογητικών και εγγράφων είτε επειδή άλλες χώρες βελτιώνουν τα δικά τους συστήματα, παρακάμπτοντας την Ελλάδα.

Έτσι, σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για την ευκολία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 156η θέση από τις 190 χώρες, καθώς δεν έχει ακόμη συλλέξει 11 διαφορετικά έγγραφα και πιστοποιητικά για αγορά και πώληση ακινήτων. Στην αντίστοιχη έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2019, η χώρα μας κατέλαβε την 153η θέση.

Αυτό σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να περάσουν ένα μήνα (26 εργάσιμες ημέρες) για τη συλλογή των απαιτούμενων εγγράφων, έναν χρόνο που δεν “αντιμετωπίζει την τιμή” στη χώρα και είναι η χειρότερη απόδοση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Φυσικά, υπάρχουν χειρότερες περιπτώσεις, όπως: Νιγηρία, όπου οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συλλέξουν 12 έγγραφα, αλλά χρειάζονται περισσότεροι από τρεις μήνες ή 105 ημέρες! Από την άλλη πλευρά, στη Γεωργία και το Κατάρ χρειάζεται κάποιο έγγραφο και μια εργάσιμη ημέρα για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Στη Νορβηγία διαρκεί μία διαδικασία και τρεις εργάσιμες ημέρες, στην Πορτογαλία μία διαδικασία και 10 εργάσιμες ημέρες, και στην Ολλανδία πέντε έγγραφα και 2,5 εργάσιμες ημέρες. Σε σύγκριση με άλλες χώρες του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία (34). Κατά μέσο όρο, απαιτούνται 4,7 έγγραφα και 23,6 ημέρες για την ολοκλήρωση της μεταφοράς μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.

READ  Ο Ρότζερ Φέντερερ επιστρέφει στην προπόνηση και αποσύρεται από το Πρωτάθλημα του Ντουμπάι.

Τα τελευταία χρόνια είναι συνηθισμένο να προσθέτετε έγγραφα όπως ένα Πιστοποιητικό Πληρωμής ENFIA, Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, Πιστοποιητικό Παραβίασης Πολεοδομίας για Ακίνητα και Πιστοποιητικό Πληρωμής Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (TAP). Η τελευταία πιστοποίηση ακυρώθηκε συγκεκριμένα το 2014, μόνο για τη μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά … έκανε μια δυναμική επανεμφάνιση το 2017.

Αυτό το τεράστιο ποσό γραφειοκρατίας όχι μόνο δρα ως αντικίνητρο για την προσέλκυση ξένων επενδυτών στην αγορά ακινήτων και την οικονομία στο σύνολό της, αλλά έχει επίσης οδηγήσει το κόστος διαχείρισης ακινήτων υπό τον έλεγχο τραπεζών ή επενδυτικών κεφαλαίων στη διαδικασία. Κόκκινη εκκαθάριση δανείου. Αυτό είναι ένα ζήτημα που εγείρονται πολλές φορές τόσο από προβληματικούς διαχειριστές δανείων όσο και από τις ίδιες τις διοικητικές τράπεζες, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι χρειάζεται χιλιάδες ώρες εργασίας και σημαντικό κόστος για την “καθαρή” περιουσία και την ικανότητα να την μετακινήσουμε. Συνήθως κυμαίνεται από περίπου 1.000 ευρώ ανά ακίνητο.

Έρχονται αλλαγές

Σε αυτό το πλαίσιο, κατά τη διάρκεια του έτους 2021 και από τον Μάρτιο, οι κυβερνητικοί υπάλληλοι σχεδιάζουν μια σειρά παρεμβάσεων, οι οποίες αναμένεται να διευκολύνουν σημαντικά τη διαδικασία μεταφοράς των σχετικών ακινήτων, καθώς και δωρεές, γονικές παροχές και κληρονομιά. Στο πρώτο στάδιο, θα δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό αρχείο για κάθε μεταβίβαση ιδιοκτησίας που πραγματοποιείται. Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο τρίμηνο, αναμένεται να ενεργοποιηθεί μια σχετική διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία δημιουργείται σήμερα από το Υπουργείο Ψηφιακής Κυβέρνησης. Μέσα από αυτό, συλλέγονται και καταγράφονται δεκάδες έγγραφα, δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που πρέπει να συνοδεύουν κάθε ιδιοκτησία που θα μεταφερθεί. Αυτό, φυσικά, σημαίνει ότι πρέπει να συνεργαστούν διάφοροι φορείς, όπως το κτηματολόγιο, το τεχνικό επιμελητήριο της Ελλάδας, οι δήμοι, η EFKA και φυσικά το AADE. Ο στόχος είναι να ξεκινήσει και να τελειώσει ολόκληρη η διαδικασία στο συμβολαιογραφικό γραφείο.

READ  21ο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ: "Μια ανάσα φρέσκου αέρα για καλλιτέχνες"

Ωστόσο, εκτός από την ψηφιακή συλλογή σχετικών εγγράφων και επειδή η πρακτική συχνά απέχει πολύ από τη θεωρία, οι παίκτες στην αγορά ακινήτων σημειώνουν ότι πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ελαχιστοποίησης της σχετικής τεκμηρίωσης.

17 έγγραφα και 180 ημέρες για άδεια οικοδομής

Η έκδοση αδειών οικοδομής στην Ελλάδα αποδεικνύεται ότι είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, η έκδοση άδειας κατασκευής αποθήκης (που χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για τις ανάγκες της έκθεσης) απαιτεί 17 διαφορετικά έγγραφα, σε σύγκριση με το 12,7 που είναι ο μέσος όρος για άλλα κράτη μέλη. ΟΟΣΑ

Εν τω μεταξύ, ο χρόνος που απαιτείται για την απόκτηση του επιθυμητού “εγγράφου” για την αδειοδότηση είναι 180 ημέρες, ή έξι μήνες, σε σύγκριση με 152,3 ημέρες σε άλλες χώρες του ΟΟΣΑ. Το κόστος είναι 1,9% της αξίας της αποθήκης, ή περίπου 16.200 ευρώ για μια αποθήκη που κοστίζει 853.000 ευρώ. Το αντίστοιχο κόστος στον ΟΟΣΑ είναι 1,5%. Μία από τις πιο χρονοβόρες εγκρίσεις για την απόκτηση άδειας οικοδόμησης είναι η έγκριση από το Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο, το οποίο απαιτεί κατά μέσο όρο 45 ημέρες, και η σύνδεση του κτιρίου με τα δίκτυα νερού και ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία απαιτεί επίσης 45 ημέρες.

Χώρες όπως η Αυστρία (49η), η Γαλλία (52η) και η Τουρκία (53η) κατατάσσονται υψηλότερα στον κόσμο όσον αφορά τις άδειες οικοδομής, αλλά για παράδειγμα η Ιταλία είναι 97η στην περίπτωση της Ελλάδας, η κατάταξη της χώρας επωφελείται από το γεγονός ότι το κόστος και η ποιότητα της έκδοσης άδειας Το κτίριο που προκύπτει (με βάση τη διαδικασία που ακολουθήθηκε) είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο των χωρών μελών του ΟΟΣΑ. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι, τα τελευταία δύο χρόνια, έχουν γίνει σοβαρές προσπάθειες για ψηφιοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών, μέσω των ηλεκτρονικών αδειών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ). Η σχετική πλατφόρμα εμπλουτίζεται συνεχώς, προκειμένου να γίνει πιο φιλική προς τον χρήστη, χωρίς, φυσικά, να υπονοεί ότι δεν έχουν προκύψει προβλήματα. Το κύριο εμπόδιο είναι το γεγονός ότι η τοπική πολεοδομία συνεχίζει να λειτουργεί με αναλογικό τρόπο.

READ  «Είμαι ο Ήφαιστος»

Vasilios Anastilis

"Φίλος των ζώων παντού. Πιστοποιημένος διαδικτυακός ευαγγελιστής. Αφιερωμένος επιχειρηματίας. Αναλυτής. Συγγραφέας. Ελεύθερος επαγγελματίας τηλεόρασης."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top