Στην υπηρεσία των αγροτών είναι το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Μεγαρέων και λειτουργεί καθημερινά στον Υπόγειο χώρο του Δημαρχείου Μεγάρων στελεχωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό.

Είναι γνωστό ότι εδώ και αρκετό διάστημα λειτουργεί στο Δήμο Μεγαρέων το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στην υπηρεσία του αγρότη, του πτηνοτρόφου, του κτηνοτρόφου, του αλιέα και γενικότερα του πολίτη που δραστηριοποιείται στον πρωτογενή τομέα και λειτουργεί καθημερινά στον Υπόγειο χώρο του Δημαρχείου Μεγάρων στελεχωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό.

Στόχος του είναι η υποβοήθηση του αγροτικού κόσμου για τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας, την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και τη διατήρηση του αγροτικού πληθυσμού στο Δήμο μας.

Στις αρμοδιότητες του Γραφείου ανήκουν μεταξύ άλλων:

Α) η έρευνα και η μελέτη κάθε θέματος για την ανάπτυξη της Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας

Β) η ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής και ζωϊκής παραγωγής και

Γ) η συνεργασία με τους αγρότες και τις συνεταιριστικές οργανώσεις τους για τη διερεύνηση και επισήμανση των τεχνικών και οικονομικών προβλημάτων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Το αμέσως προσεχές διάστημα θα πραγματοποιηθούν συσκέψεις με τους εκπροσώπους των αγροτικών φορέων προκειμένου να επισημανθούν και να καταγραφούν τα κυριότερα προβλήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα φυτικής και ζωϊκής παραγωγής της περιοχής μας καθώς και να ενημερωθούν για τα νέα προγράμματα βελτίωσης των Γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Η υπεύθυνη Γεωπόνος του Γραφείου Κα Αγάπη Ιωαννίδου και ο Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Ιωάννης Δήμας, παραμένουν καθημερινώς τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου για κάθε επιπλέον ενημέρωση. πληροφόρηση, διευκρίνιση και συνεργασία.

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων