Οι αιτήσεις αφορούν τους γονείς που έχουν κάνει αίτηση αλλά απορρίφθηκε λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΚΕΔΗΜΕ

Σύμφωνα με την παρακάτω ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ καλούνται οι γονείς οι οποίοι δεν απέκτησαν voucher  λόγω εξάντλησης προυπολογισμού να προσέλθουν στα γραφεία του Ηροδώρου και της ΔΗΚΕΔΗΜΕ για να συμπληρώσουν εκ νέου αίτηση η οποία θα συνοδεύεται από βεβαίωση του φορέα πως υπάρχει κενή θέση στη δομή.

Η παρακάτω αίτηση αφορά τα παιδιά που είναι πάνω από 2,5 ετών για παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς καθώς και για τα παιδιά που είναι πάνω απο 5 χρονών για τα ΚΔΑΠ. Δεν αφορά τα βρέφη καθώς έχουν υπερκαλυφθεί οι διαθέσιμες θέσεις βρεφών από τους πρώτους πίνακες δικαιούχων που ανακοινώθηκαν στις 24/8/2016

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΣΗΣ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΗΡΟΔΩΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΡΗΓΑ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ «ΑΞΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ» VOUCHERS 

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)  Α.Ε.

Στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2016-2017, έχοντας υπόψη την παρ. 8 του άρθρου 8 της με αριθμό 16/οικ.578/ ΕΥΣΕΚΤ/66166/22-6-2016  ΚΥΑ, όπως ισχύει: 

καλεί 

τους υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν στη πρόσκληση με αρ. πρωτ. 3070/11.7.2016   που εξέδωσε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για το έτος 2016-2017, και δεν έλαβαν voucher, λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού, να δηλώσουν την πρόθεσή τους να τους χορηγηθεί voucher, αποστέλλοντας ταυτόχρονα στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. βεβαίωση του Φορέα/Δομής παροχής των σχετικών υπηρεσιών περί αποδοχής του τέκνου ή των τέκνων τους, στην περίπτωση που τους χορηγηθεί voucher. 

Η αίτηση των υποψηφίων καθώς και η σχετική βεβαίωση του Φορέα/Δομής πρέπει να υποβληθούν, σε αρχεία μορφής pdf, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: voucher@eetaa.gr 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής : 25/9/2016 και ώρα 23.59 μ.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω έντυπα, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα: 

  1. ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ για τη χορήγηση πρόσθετων «Αξιών Τοποθέτησης» (voucher), και
  2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ του φορέα/δομής για κάθε παιδί, ότι διαθέτει θέση στη συγκεκριμένη Δομή και Κατηγορία 

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. θα χορηγήσει voucher στους ανωτέρω υποψήφιους σύμφωνα με τη μοριοδότηση που έχει ήδη διενεργήσει, μέχρι την εξάντληση του  προϋπολογισμού. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι με αρ. πρωτ. 3070/11-7-2016   Πρόσκλησης. 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Αίτηση - Δήλωση σε μορφή Word (επεξεργάσιμη μορφή).

Σημείωση: Λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του παιδιού, όπως αυτά δηλώθηκαν στην αίτηση του/της ωφελούμενου/νης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη Βεβαίωση - Δήλωση σε μορφή Word (επεξεργάσιμη μορφή).

Τα αρχεία θα γίνονται δεκτά μόνο σε μορφή PDF και υποβάλλονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: voucher@eetaa.gr

Σημειώνεται ότι η κατηγορία θέσης της δομής πρέπει είναι  συμβατή με την ηλικία  του παιδιού, σύμφωνα  με τους όρους της με αρ.3070/11.7.2016 πρόσκλησης της ΕΕΤΑΑ

πηγή: enimerosinews.gr