Αύξηση παρουσίασαν τα αποτελέσματα του προγράμματος του Δήμου Μεγαρέων για τη διαχείρηση των κενών πλαστικών φιαλών από φυτοπροστατευτικά προϊόντα το έτος 2016 σε σχέση με το 2015.

Από τους Πρωτοπόρους ο Δήμος Μεγαρέων, συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης πλαστικών φιαλών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συνεργασία με τον Eλληνικό Σύνδεσμο φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ.) και την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) .

Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν εκτός από το Δήμο Μεγαρέων, επτά (7) Δήμοι της Περιφέρειας Λαρίσης και ο Δήμος Βέροιας και προβλέπει το τριπλό ξέπλυμα των κενών φιαλών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, από τους χρήστες και τη συγκέντρωσή τους σε ειδικές διαφανείς σακούλες, οι οποίες διατίθενται δωρεάν στους γεωργούς μαζί με ενημερωτικό υλικό για το πρόγραμμα και οδηγίες για την ορθή πρακτική του τριπλού ξεπλύματος και σχετικές αφίσες.

Το πρόγραμμα αφορά μόνο πλαστικές φιάλες και όχι χαρτοσακούλες.

Στην Δράση αυτή συμμετείχαν μέχρι τώρα χρήστες φυτοφαρμάκων, οι οποίοι εφάρμοσαν την ορθή πρακτική του τριπλού ξεπλύματος με αποτέλεσμα, να συλλεχτεί πανελλαδικά ανακυκλώσιμο υλικό καθαρού βάρους περίπου επτά τόννων.

Στο Δήμο Μεγαρέων για το έτος 2015 συγκεντρώθηκε υλικό 496 Κιλών και για το έτος 2016 τα στοιχεία παρουσιάζουν άνοδο, καθώς έγινε μέχρι τώρα, συλλογή 628 Κιλών.

Η προσπάθεια θα συνεχιστεί, προκειμένου να επιτευχθεί το άριστο αποτέλεσμα, για να προστατευθεί το Περιβάλλον και η υγεία των πολιτών.

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων