Πρόκειται για πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ στα πλαίσια του προγράμματος "Άθληση για Όλους 2016"

Σύμφωνα με την κ. Γιάννα Ρήγα, πρόεδρο του ΝΠΔΔ Ηρόδωρος του Δήμου Μεγαρέων, 4 νέες θέσεις εργασίας άνοιξαν στον Δήμο Μεγαρέων που αφορούν πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής στα πλαίσια του προγράμματος "Άθληση για Όλους 2016".

Ενδιαφερόμενοι για Άθληση

Εκτός από τους υποψηφίους για τις θέσεις εργασίας, όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στα προγράμματα άθλησης, μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση που βρίσκεται εδώ.