Οι θέσεις είναι ορισμένου χρόνου και αφορούν συνολικά πέντε άτομα για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Πιο συγκεκριμένα οι θέσεις, που αφορούν τη στελέχωση των δομών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών,  είναι δύο βρεφονηπιοκόμοι ενός νοσηλευτή και δυο υπαλλήλων προσωπικού καθαριότητας.

Οι υποψήφιοι για τη θέση των βρεφονηπιοκόμων ή των νοσηλευτών είναι απαραίτητο να έχουν πτυχίο από ΤΕΙ ή ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής. Επιπλέον για τους τελευταίους, είναι απαραίτητο να υπάρχει άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή - Νοσηλεύτριας (ΤΕ) ή Βεβαίωση πλήρωσης όλων των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του ανωτέρω επαγγέλματος καθώς επίσης και ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004.

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη σε μορφή PDF πατήστε εδώ (εξ. σύνδεσμος).