Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» του Δήμου Μεγαρέων είναι ο συντονιστής του Ευρωπαϊκού προγράμματος «ATHLISI» που έχει σαν στόχο να βοηθήσει παιδιά που προέρχονται από μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες να ενταχθούν σε αθλητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του δραστηριοτήτων των αθλητικών σωματείων.

Η συμμετοχή των τοπικών αθλητικών σωματείων είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την επίτευξη του στόχου αυτού. Μέσω της εκπαίδευσης των προπονητών και των εκπροσώπων τους θα μπορέσουν να προσελκύσουν παιδιά από μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες ώστε να τα ενσωματώσουν στις δραστηριότητες των συλλόγων τους συμβάλλοντας στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία. 

Το πρόγραμμα «ATHLISI» συγχρηματοδοτείται από το Erasmus + Sport και αποτελείται από μια κοινοπραξία 7 εταίρων από 6 χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Κύπρο, Μάλτα και τη Βουλγαρία), είναι ένα από τα 8 προγράμματα,  που εγκρίθηκαν στη συγκεκριμένη πρόσκληση για τον Αθλητισμό σε όλη την Ευρώπη και είναι το μοναδικό πρόγραμμα που εγκρίθηκε από την Ελλάδα  

Η πρώτη εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2016 κατά τη διάρκεια της οποίας οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους και να συζητήσουν σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας των αναγκών και της υφιστάμενης κατάστασης σε εθνικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν την σημασία της παρουσίας των αθλητικών συλλόγων στις εθνικές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και τι είδους ικανότητες και δεξιότητες θα πρέπει να αποκτήσουν οι προπονητές για να συνεργαστούν με τα παιδιά.

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» του Δήμου Μεγαρέων εκπροσώπησε η διευθύντρια Κα Σταυράκη Αννέτα και η Κοινωνική Λειτουργός Κα Ρενιέρη Ιωάννα. 

Η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών υλικών και η εμπλοκή των ενδιαφερόμενων μερών είναι τα επόμενα βήματα του έργου. Αναμένεται να συμμετάσχουν 60 εκπρόσωποι και προπονητές από αθλητικά σωματεία στις δραστηριότητες κατάρτισης από τις χώρες εταίρους και 15 εκπρόσωποι από άλλες χώρες μέσω e-learning. Η δεύτερη συνάντηση των εταίρων θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2017 στο Παλέρμο, Ιταλία.