Ψήφισμα κατά των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας εξέδωσε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων στη συνεδρίαση της 14ης Νοεμβρίου 2016, ύστερα από εισήγηση του Δημάρχου Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Σταμούλη

Το ψήφισμα αναφέρει κατά λέξη τα εξής :

1. Την κατάργηση οποιασδήποτε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης και πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας μικρομεσαίων νοικοκυριών, που βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία αποπληρωμής του δανείου.

Καμία κατάσχεση να μην εφαρμοστεί για καμία περιουσία, εφ’ όσον ο οφειλέτης αδυνατεί πραγματικά και αποδεδειγμένα να πληρώσει και να αποπληρώσει τις οφειλές του είτε αυτές προέρχονται από δάνειο, είτε από χρεώσεις του Δημοσίου ή των Ασφαλιστικών Ταμείων

Καμία κατάσχεση να μην κατακυρωθεί σε τιμή μικρότερη της αντικειμενικής (όταν δεν εμπίπτει στην πιο πάνω παράγραφο ο οφειλέτης)

2. Την άμεση νομοθετική ρύθμιση για το πλαίσιο προστασίας των οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και την σύναψη προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών για παροχή δωρεάν νομικών συμβούλων και νομικής στήριξης σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες για την υπαγωγή τους στον Νόμο «Κατσέλη» (3869/10)

3. Την άμεση λειτουργία των Κέντρων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Πολιτών και την βελτίωση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου με διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του και στους επαγγελματίες.

4. Να αποσαφηνιστούν πλήρως οι προϋποθέσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας των μικρομεσαίων νοικοκυριών, ώστε να μην εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια των τραπεζών, να προβαίνουν σε γρήγορους και αιφνιδιαστικούς πλειστηριασμούς.

5. Την μη πώληση μετά το 2018 των δανειακών πακέτων σε Funds και την απλοποίηση της διαδικασίας για εξωδικαστική επίλυση οφειλών με τις τράπεζες με στόχο την επαναρρύθμισή τους.

6. Να γίνει κούρεμα των δανείων, που ελήφθησαν για πρώτη κατοικία από τα μικρομεσαία νοικοκυριά.

Τέλος θεωρούμε άδικο και αντεθνικό να μην έχει το δικαίωμα προτίμησης ο οφειλέτης έλληνας πολίτης, ώστε να μπορέσει να αποπληρώσει τις οφειλές του με τους ίδιους όρους που θα προσφέρουν τα funds για την αποπληρωμή του δανείου τους (δυνατότητα νέας δανειοδότησης και ποσό όσο προσέφεραν και τα λεγόμενα επενδυτικά κεφάλαια (funds).

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων