ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Επίλεξε Κατέθυνση:

Κατεύθυνση: {{selectedKateuthinsi.name}}

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
  1o Τετράμηνο 2o Τετράμηνο Γραπτός Βαθμός Βαθμός Πρόσβασης


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  1o Τετράμηνο 2o Τετράμηνο Γραπτός Βαθμός Βαθμός Πρόσβασης
{{selectedKateuthinsi.lessonsGenikis[1].name}}


  1o Τετράμηνο 2o Τετράμηνο Γραπτός Βαθμός Βαθμός Πρόσβασης


  Γραπτός Βαθμός
{{selectedKateuthinsi.specialLesson.name}}


Τελικά Μόρια

{{pedio.name}}